İLESAM CUMARTESİ SOHBETİ 2018 YILI NASIL GEÇTİ


İLESAM CUMARTESİ SOHBETİ 2018 YILI NASIL GEÇTİ 

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği geleneksel Cumartesi etkinliklerine 2018 yılında da birbirinden farklı konularla devam ederek hafızalarda iz bırakmayı başardı.Gerek cep telefonlarınıza mesaj çekerek, gerek İLESAM web sayfamızdan sizlere seslenerek, gerekse mail göndererek şiire, sanata, edebiyata ve kültüre gönül veren herkesi etkinliklerimize davet ettik.Yurt içinde ve yurt dışında ikamet eden gönül dostlarımız için de etkinlik haberlerimizi hazırlayıp web sayfamızdan ve facebook sayfamızdan sizlerle paylaştık.
Kısaca siz etkinliğe gelemeseniz de... Etkinliklerimiz sizlere geldi satırlarımızda, sayfalarımızda…

2018 Yılında İLESAM’ın Cumartesi Günlerine Farkındalık Katan Etkinlikleri

6 OCAK 2018

Prof. Dr. Haluk Erdem"Dünya Kültür Mirasında Türkiyenin Etkisi ve Felsefenin Rolü" temasını içeren bir konferans verdi. 13 OCAK 2018

Dr. Hayati Bice “Ahmet Yesevi” konusunu içeren bir konuşma gerçekleştirdi.20 OCAK 2018

Dr. Hüseyin Ağca “Atatürk Döneminde Kamu Hizmetleri” konulu  bir söyleşi yaptı.27 OCAK 2018

Hasan Duman “Milli Kültür Politikaları” konulu  bir söyleşi yaptı.3 ŞUBAT 2018

Doç. Dr. Ayfer Yılmaz “Kadın Şairlerimiz” konulu  bir söyleşi yaptı.10 ŞUBAT 2018 

Azerbaycan Milletvekili Ganira Paşayeva, Azerbaycan Milletvekili Sona Aliyeva ve İLESAM Azerbaycan Temsilcisi Xeyal Rza  “Hocalı Soykırımı ve Türk Dünyası” ile ilgili bir konferans verdi.17 ŞUBAT 2018

Dr. Reşat Doğru “Türk Birliğinin Mümkün Yolları” konusunu içeren bir konuşma gerçekleştirdi.

 

24 ŞUBAT 2018

Bekir Aksoy “Musikinin Toplumsal İşlevi” konusunu içeren bir konuşma gerçekleştirdi.
  


3 MART 2018 

Ozan Sevdâi (Duran Eroğlu) "Ozan Gözüyle Gençlik” konusunu anlattı.10 MART 2018

Mustafa Atalar “Kültürümüz, Sanatımız, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konusunu anlattı.17 MART 2018

Belgin Turan “İletişim ve Beden Dili” konusunu anlattı.7 NİSAN 2018 

İsmail Özgümüş “Günümüzde Türk Yunan ve Bulgar İlişkileri” konusunu anlattı.

 

14 NİSAN 2018 

Prof. Dr. İbrahim Tüzer “Bir Marjinal Olarak Fikret Ürgüp ve Hikâyeleri”  temasını içeren bir konuşma gerçekleştirdi.21 NİSAN 2018

Murat Haydaroğlu “Kafiye Düzenindeki Devrim ve Şiir Çeşitleri” konusunda bir konferans verdi.28 NİSAN 2018

Prof. Dr. Hayrani Altıntaş “Deizm Meselesi” konusunu anlattı.5 MAYIS 2018

Merih Baran "Türk Tarihinde Kadın ve Erkek" konusunu anlattı.12 MAYIS 2018

Prof. Dr. İsmail Özçelik “Karabağ Meselesi” konulu bir konferans verdi.26 MAYIS 2018

Dr. Hüseyin Yeniçeri “Çocuklarımıza Değerler Eğitimi” konusunu anlattı.06 EKİM 2018

Prof. Dr. Süer Eker “Batı’da ve Doğu’da Türk Algısının Tarihsel Temelleri ” konusunu anlattı.

 

13 EKİM 2018 

Prof. Dr. Hayrani Altıntaş “Biyomimetizm (Tabiatı Taklit)” konulu bir konferans verdi.

 


20 EKİM 2018

Prof. Dr. Mustafa Sever “Çağımızda Maddi-Manevi Homojenleşme” konulu bir konferans verdi.

 

27 EKİM 2018

Âşık Yakup Temeli “Ermeni Yalanları” konusu hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi.03 KASIM 2018

Âşık Selahattin Dündar "Borçalı Türkleri ve Âşıklık Geleneği” konusunu anlattı.

 

10 KASIM 2018

Prof. Dr. Alemdar Yalçın “Atatürk’ü Anlamak” konulu bir konferans verdi.

 

17 KASIM 2018

Prof. Dr. İsmail Özçelik “Türkiye’de Hakimiyet-i Milliye ve Cumhuriyet’e Giden Yol” konusunu anlattı.24 KASIM 2018

  Prof. Dr. Ertuğrul Yaman "Ortak Yaşama Sanatı ( Uzlaşma Kültürü)" konusunu anlattı.01 ARALIK 2018

Songül Dündar “Terekeme Türklerinde Gülmece ve Hingilleme Kültürü”  konusunu anlattı.

 


08 ARALIK 2018

Ahmet Divriklioğlu “Zileli Halk Ozanları” konusunu içeren bir konferans verdi.15 ARALIK 2018

Prof. Dr. Mustafa Sever “ Medyanın Kültüre Etkileri” temasını içeren bir söyleşi gerçekleştirdi.22 ARALIK 2018

Prof. Dr. Mustafa Alkan “Osmanlı-Safevi Arasında Kızılbaşlık (Alevilik)” konusunu anlattı.29 ARALIK 2018

Köksal Özenç “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Bilgi Güvenliği” konusunu anlattı.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, yazı

TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ
İLESAM GENEL MERKEZİ

Adres: İzmir 1. Cadde No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARA 

Tel: 0312 419 49 38  / Fax: 0312 419 49 39

Web:  www.ilesam.org.tr

E- Posta : ilesam@ilesam.org.tr
 
 Okunma Sayısı : 72         28 Aralık 2018