İLESAM CUMARTESİ SOHBETLERİ VE ŞİİR DİNLETİSİ 

        
 “Milli Mücadelenin Öteki Yüzü”

5 Ekim 2019 Cumartesi, Saat:14.00 

İLESAM Genel Merkezi Salonu

 


Edebiyatın, sanatın, kültürün ve aktüel konuların konuşulduğu, şiirlerin okunduğu etkinliklerine devam eden Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin Cumartesi toplantılarından biri daha 5 Ekim 2019 tarihinde İLESAM Kültür Evinde gerçekleştirildi.
İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız'ın yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan program, Prof. Dr. Alemdar Yalçın'ın “Milli Mücadelenin Öteki Yüzü” konusunu anlatması ile devam etti.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi


Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, iç mekan

Sayın Prof. Dr. Alemdar Yalçın'a  konuşma metnini bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyor ve metni sizlere aynen aktarıyoruz

Milli Mücadelenin Öteki Yüzü

Milli Mücadele’ye genellikle siyasi ve askeri sahadan bakılmakta ancak detayları üzerinde belgelere dayalı olarak durulmamaktadır. Bu yüzden bazı sözde tarihçiler kendi kafalarına göre tarihi olay değerlendirmesi yaparak kafaları karıştırmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Bunlardan bir kısmı saf ve sırf ideolojik değer yargılarına kendince kanıt bulmak sevdasındadır. Ancak olayın daha derin bir boyutu bulunmaktadır. Bu derin boyutunda psikolojik harekat dediğimiz bir milletin kutsal değerlerini, özgüvenini yok etmek, aşağılık kompleksine kapılmış ve başka devletlerin kontrolünü talep eder bir hale getirmek isteyenlerin yaptıkları sistematik bir algı yönetimi bulunmaktadır. Buna karşı hepimizin uyanık olması gerekir.

Öncelikle çok iyi bilmemiz gerekir ki Birinci Dünya Savaşı ve hemen sonrasında başlayan Milli Mücadele ile ilgili günümüzde gizli saklı bir şey yoktur. Bunun en açık örneği Milli Mücadelenin bir meclis kararıyla yapılması ve meclisi halkın bizzat seçmiş olmasıdır. Mecliste çok değerli milletvekilleri bulunmakta ve bunlar en ufak gizli saklı işe asla müsaade etmeyecek karakterde insanlardır. Bu yüzden mecliste bütün meseleler en ince detayına kadar tartışılmaktadır. Vatanın kurtarılması ortak paydasında beyinler ve kalpler bir ve beraberdir.

İkincisi Milli Mücadeleyi yapan üst düzey subay kadrosu başından büyük gaileler geçmiş, Osmanlı devletinin yıkılmasına sebep olan her türlü ayak oyunun bizzat görmüş ve yaşamış kimselerdir. Bu yüzden milletlerinin kaderi ile ilgili bir konuda yapılacak her türlü kötülüğe canları pahasına karşı çıkacak kimselerdir.

Üçüncü olarak da Milli Mücadelede meydana gelen olayların öncesini, olay anını ve sonrasını dakika dakika bilmemiz mümkündür. Çünkü hepsi kayda alınmış 
ve belgelendirilmiştir. Bu belgelerin önemli bir kısmı yayınlanmış olmakla birlikte halen bir kısmı arşivlerde bulunmaktadır. Bu belgelerin de yayınlanması ile biz milli mücadeleyi hiçbir olayından kuşku duymaksızın öğrenebilecek duruma geleceğiz.

Milli Mücadele ile ilgili olarak bir başka önemli nokta da hatıralardır. Milli Mücadelenin bizzat içinde bulunmuş sivil ve asker aydınlarımızın önemli bir kısmı anılarını yayınlamış üstelik bu anılarında belgeler de kullanmışlardır. Bu yüzden bu anıların karşılaştırılarak okunması gerekmektedir.

Milli Mücadele hiç kuşku yok ki bir çok acılarla yitirdiğimiz bir imparatorluğun külleri arasından yeniden şahlanışın bir hikayesidir. Bunda kişiler değil, milletin tamamının emeği vardır. Bugün Türkiye’de yaşayan herkesin dedesi, büyük dedesi, ninesi, büyük ninesinin ülkemize yapılan bir saldırıyı ber taraf etmek için kanı, canı, teri ve göz yaşı bulunmaktadır. Milli Mücadele topyekün bir başarı hikayesi olarak kabul edilmelidir.

Resmi tarih, resmi ideoloji, gibi değerlendirmeler gerçeklerin ustalıkla çarpıtılmasına sebep olmaktadır. Bir ülkenin bir tek tarihi olur, çünkü tarih olaylara dayanır. Olayların oluş sebepleri bellidir. Oluş biçimi bellidir ve bunun sonuçları da ortadadır. Bunları belgelemeden yorum yapan, konuşan, fikir  öne süren hiç kimsenin değerlendirmesine itibar etmemek gerekir.

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, iç mekan

Sayın Prof. Dr. Alemdar Yalçın'a katılımlarından dolayı  İLESAM Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Çetin tarafından bir “Teşekkür Belgesi” takdim edildi.

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, ayakta duran insanlar

Etkinliğin ikinci yarısını oluşturan şiir dinletisi Durak Turan Düz tarafından gerçekleştirildi.

Hanifi Işık, İbrahim Mortaş, Bekir Yeğnidemir, Erhan Akdağ, Hüseyin Ünlü, İbrahim Bekler, Alişan Karakuş, Ozan Yakup Temeli, Sibel Unur Özdemir, İsa Parlak, Murat Duman, Mustafa Akozan, Tuncer Ulusoy, Selahattin Aydemir, Muzaffer Yurdakul, Selahattin Şen, Sadık Kılıç, Nurettin Gür Ozanoğlu, Mahir Ünat'da etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

Fotoğraf açıklaması yok.

TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ
İLESAM GENEL MERKEZİ

Adres: İzmir 1. Cadde No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARA 

Tel: 0312 419 49 38  / Fax: 0312 419 49 39

Web:  www.ilesam.org.tr

E- Posta : ilesam@ilesam.org.tr
 Okunma Sayısı : 94         08 Ekim 2019