İLESAM'ın 16. Olağan Genel Kurulu 28 Mart Cumartesi Günü 

Türk 
Tarih Kurumu Salonunda Saat 11'de Yapılacak


Bütün Üyelerimizin Katılımlarını Bekliyoruz 

 

Sayı    : 099/    /20                                                                                                  18/02/2020

Konu   : 16. Olağan Genel Kuruluna Davet

 

Değerli Üyemiz,

            Meslek Birliğimizin 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı; 02/01/2020 tarih ve 19 nolu Yönetim Kurulu kararı ile İLESAM tüzüğü gereğince 21 Mart 2020 Cumartesi günü saat 11.00’de İzmir 1. Cadde, No:33/16 Kızılay/Ankara adresindeki İLESAM Genel Merkez Salonunda; çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 28 Mart 2020 Cumartesi günü saat 11.00’de Kızılay Sok. No: 1 Kızılay/Ankara adresindeki Türk Tarih Kurumu Konferans Salonunda yapılacaktır. Çoğunluğun aranmayacağı ikinci toplantıda, katılanların Yönetim, Denetim ve Haysiyet Kurulları asıl üye sayısının  iki katı olması toplantının yapılması için yeterli olacaktır.

            Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

            Genel Kurula katılabilmek için üyelerimizin Meslek Birliği üye kartı veya nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 16. Olağan Genel Kurula gelemeyen üyelerimiz Tüzük gereği noter onaylı vekâletname verdikleri kişiler aracılığıyla oy kullanabilirler. (Asıl üyeler vekaleten bir üyeyi temsil edebilir). Yönetim Kurulu üyeleri vekaletle oy kullanamaz.

            Birliğimizin üyelerine daha iyi hizmet sunabilmesi için genel kurulumuzun mümkün olan en geniş katılımla gerçekleşmesi arzu edilmektedir.

            Bu vesile ile 28 Mart 2020 Cumartesi  günü saat 11’de belirtilen adreste 16. Olağan Genel Kurul’a tüm üyelerimizin teşriflerini rica eder, saygılar sunarız.

 

                                                                                     Mehmet Nuri PARMAKSIZ

                                                                                          İLESAM Genel Başkanı


İLESAM’IN 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı,
 2. Genel Kurul Divan Başkanlığı’nın oluşturulması,
 3. Açılış konuşması,
 4. Protokol konuşmaları,
 5. Meslek Birliğimizin Faaliyet Raporunun okunması,
 6. Meslek Birliğimizin Hesap Raporunun okunması;
 7. a) 2018-2019 yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Raporunun okunması,
 8. b) 2018-2019 Yılı Denetleme Kurulu Raporunun okunması,
 9. c) 2020 – 2021 yılı için Tahmini Bütçenin sunumu,   
 10. Raporlar üzerinde görüşmeler,
 11. Yönetim Kurulunun ibrası,
 12. Denetleme Kurulunun ibrası,
 13. 2020-2021 yılı Tahmini Bütçenin Genel Kurulda görüşülmesi ve hesaplar arası aktarma yapılabilmesi için yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 14. Tüzük değişikliği, Yönerge değişikliği ve önerge tekliflerinin karara bağlanması
 15. Kurum, kuruluş ve üyelerden alınacak Giriş ücreti ve yıllık aidatın görüşülmesi,
 16. Kurullara Ödenecek Hakkı Huzurların görüşülmesi,
 17. Genel Kuruldan sonraki iki yıllık dönem içinde; İllerde görevlendirilecek Temsilciler ve İl Denetim Komisyonu üyeleri  hususunda  yeni Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 18. Meslek Birliğimizin daha kullanışlı bir merkez binasına kavuşturulması için imkân bulunduğu takdirde mevcut dairenin satılarak/kiralanarak yeni bir gayrimenkul alınması/kiralanması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 19. Federasyon kurma ya da Federasyona katılma kararının Genel Kurulda görüşülerek oylanması,
 20. Birliğin Yönetim, Denetleme, Haysiyet, Teknik-Bilim, Radyo-Televizyon ve Yayın, Bilişim Kurulları üyeleri ile Federasyon Temsilcilerinin gizli oyla seçimi,
 21. Dilek ve Temenniler,
 22. Kapanış

Not :    Üyelerimizin yetki belgelerini en kısa zamanda yenilemeleri ve iletişim adresleriyle telefon numaralarını İLESAM’a ulaştırmaları gerekmektedir. Ankara dışından Genel Kurula katılacak üyelerimiz yol masraflarını kendileri karşılayacaktır. 

 Görüntünün olası içeriği: şunu diyen bir yazı 'TÜRKİYE İLİM VE EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ 1986'

TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ
İLESAM GENEL MERKEZİ

Adres: 
İzmir 1. Cadde No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARA 

Tel: 0312 419 49 38  / Fax: 0312 419 49 39

Web:  
www.ilesam.org.tr

E- Posta : ilesam@ilesam.org.tr
 Okunma Sayısı : 173         15 Mart 2020