ŞEYH GALİB ile BEYHAN SULTAN’ın aşkı…Öyle bir sevdadır ki bu, ne yere sığar ne göğe…Onun içindir ki, sevda demişler, aşk demişlerismine…Senin aşkınla şad olan gönlüm, sensizliğe mahkûmolsa daMahşer’e kadar, içinde bulunduğum ahvaldenmüşteki değilim zerre kadar…Bilirim. Gül gibidir, miski amber gibidir aşk.Tıpkı Yusuf’a benzer…Kokusunu almaya ise ancak bir Yakup ister…Sevgiliye söyleyin her şeyi alıp gelsin,Gönül tahtımı ona elimle vereceğim.Bakışlarıyla beni durmadan yakıp delsinAşkıyla o sonsuza, “mahşer”e ereceğim.Esrar Dede’den başlayıp Şeyh Galib’e, III. Selim’lebirlikte Saray’a uzanan ince uzun bir yoldur bu.